Offsquare het n1. sneakermerk van Nederland

leer sourcing

De innovatie in ecologische huiden

Wij leven in een tijdperk waarin het hergebruik of de recyclage van producten een factor van groot belang is voor onze maatschappij. Bewust van deze realiteit zijn wij enkele jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van het biologisch afbreekbaar leder, dat wij FAMU hebben genoemd en dat een evenwicht moet vormen tussen fabricage, omgeving, vervaardiging en gebruik.

De verschillende manieren van looien, herlooien en vet vloeibaar maken zijn getest en we hebben geconcludeerd dat al

deze processen slechts enige sporen van metalen vertonen en dus minder vervuilende processen worden. In het beginstadium kon het eindprodukt technisch als aanvaardbaar worden beschouwd, daar de resultaten van alle fysische mechanische laboratoriumproeven normale waarden vertoonden.

Omdat ons doel was een commercieel aanvaard leer te verkrijgen, gingen wij verder met het uitvoeren van experimenten om dat doel te bereiken.

Uiteindelijk zijn wij erin geslaagd een produkt te verkrijgen dat vergelijkbaar is met het chroomleder, dat naar onze mening, die bijzondere nadruk leggen op het gebruik van schone produkten.
een goed alternatief vormt voor het traditionele leder, vooral voor landen met een sterke milieu- opvoeding

Het feit dat het product biologisch afbreekbaar is of dat het kan worden verbrand zonder het gevaar te lopen giftige gassen te veroorzaken, is van kapitaal belang voor de "Wereldburger" die zich steeds meer bewust wordt van de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de verzadiging van onze planeet wat betreft stoffen met een lange levensduur en een geringe afbreekbaarheid, waardoor het steeds belangrijker wordt producten te gebruiken die gemakkelijk kunnen worden afgebroken tot eenvoudigere elementen zodra hun levenscyclus van de planeet is afgelopen.

Biologisch afbreekbaar leder kan worden beschouwd als een toekomstig alternatief, dat serieus moet worden genomen in onze wereld waar niets wordt gecreëerd en alles wordt getransformeerd. Het traditionele leer (chroomleer) wordt gelooid met basisch sulfaat van chroom (chroom III). Het

biologisch afbreekbaar leer wordt gelooid met geëxtraheerde looistoffen van bepaalde bomen (zoals Mimosa, Acacia, Quebracho, enz.), polymeren en gemodificeerd glutaaraldehyde.

Het chroomleer dat in contact komt met bestaande enzymen in de bodem, ontbindt zichzelf niet omdat het geen organisch materiaal meer is. Het biologisch afbreekbare leder behoudt kenmerken die sterk lijken op die van het biologisch leder.

Het traditionele leder kan beperkte hoeveelheden of zelfs helemaal geen producten bevatten zoals ijzer, arsenicum, koper, zink, lood, cadmium, nikkel, kobalt, pesticiden of chroom. In het biologisch afbreekbaar leder hebben we slechts enkele sporen van sommige van die producten en daarom is het vooral geschikt voor mensen met een gevoelige huid en (of) huidproblemen.

Het grootste voordeel van biologisch afbreekbaar leder is de biologische afbreekbaarheid; de bijkomende voordelen zijn dat het slechts zeer kleine hoeveelheden metalen bevat, noch bijdraagt tot de vervuiling tijdens de fabricage, noch op het einde van zijn levenscyclus, en bovendien het beste comfort biedt tijdens het gebruik.

Terug naar blog